Het Spijker

Het Spijker anno 2017, Bert Beckers Fotografie

“Het Spijker” is het voormalige refugiehuis en graanopslagplaats van de Abdij van Tongerlo. De naam ontleent zich aan het latijnse woord “Spicarium” wat graanzolder betekent. Het gebouw dateert uit de 16e eeuw en is gelegen aan de splitsing van de Demer in de binnenstad.