Diest Online
Brouwerij De Palmboom

Brouwerij De Palmboom

De Palmboom is een van de overgebleven brouwershuizen in Diest. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Koning Albertstraat en de Palmboomstraat.

Aanvankelijk bevond zich hier een liefdadigheidsinstelling, Het Palmboomgasthuis, dat onderdak bood aan arme mannen en vrouwen. Brouwerij de Palmboom vestigde zich in de 16e eeuw op het terrein van het voormalige Palmboomgasthuis. De huidige gebouwen dateren echter uit de 18e eeuw.

Palmboom op de gevel