Diest Online
De Graanmarkt

De Graanmarkt

Geschiedenis van de Graanmarkt:

De graanmarkt ontstond in 1820, na een ruil van gronden tussen de familie Di Martinelli en het stadsbestuur van Diest. Het nieuwe verkregen stuk grond van de stad besloeg besloeg bijna geheel de oppervlakte van het huidige Verstappenplein. Het plein werd bij de Korenmarkt -de huidige Graanmarkt- gevoegd en kreeg, heel toepasselijk, de naam Nieuwe Korenmarkt.

Oude foto’s van de Graanmarkt: