Fort Leopold

Geschiedenis van Fort Leopold:

Fort Leopold was een belangrijk onderdeel van de 19e eeuwse verdediginggordel rond Diest. Het fort is een vooruitgeschoven, zelfstandig fort dat de belangrijke punten vóór de kernvestiging verdedigt. Het ligt volledig ingebed in de zuidflank van de Lazarijberg en is door zijn aarden dekkingen en wallen vrijwel volledig aan het oog onttrokken.  Het fort bezat een dubbele opdracht: enerzijds verhinderen dat de stad vanop deze hoogte werd beschoten, anderzijds het noordelijk stadsfront beschermen tegen een mogelijke aanval, door de vijand langs achter te bestoken met de zgn. revers- of traditore batterijen. Om langs alle zijden de omgeving onder vuur te kunnen houden werd geopteerd voor een torenfort van twee bouwlagen op cirkelvormige plattegrond, waarbij de open keelzijde naar de stad is gericht.

De bouwwerken gingen van start in 1841 en duurden tot 1845. Vooraleer men in 1841 begon aan de werkzaamheden van het Fort, was het zijn functie eigenlijk reeds voorbijgestreefd. Nederland vormde na de ondertekening van een verdrag in 1839 immers geen dreiging meer. Slechts 3 jaar na voltooiing werd Fort Leopold in 1848 verbouwd tot annex van de Leuvense gevangenis om onderdak te bieden aan een tuchtcompagnie.

Verbinding met de stadswallen:

De ingang van het fort was beschermd door 2, nu verdwenen, caponnières in de hoofdgracht. De toegangsweg van het fort stond in verbinding met de stadswallen via Kazemat de Leuvenaar.  Tussen Fort Leopold en de Citadel bestond een visueel contact, nodig om de operaties te coördineren.

Huidige Status:

Fort Leopold is sinds 1996 een beschermd monument. In 2020 verkocht het Belgische Leger het fort aan agentschap Natuur en Bos. Het fort is immers een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Het fort is niet toegankelijk voor bezoek.

Op 11 november (wapenstilstand) is Fort Leopold uitzonderlijk geopend voor bezoek. Rondleidingen zijn gratis.

Historische foto’s van Fort Leopold: