Diest Online
Petrolpoort en Boerenkrijgplein

Petrolpoort en Boerenkrijgplein

De Petrolpoort en het achtergelegen Boerenkrijgplein behoren tot de restanten van de 19e-eeuwse vestingwerken van Diest. Hier stonden ooit de kanonnen die de stad moesten verdedigen. Tegenwoordig zijn ze terug in de vorm van zitbanken waar je kan genieten van het uitzicht. Neem er zeker eens een kijkje tijdens een wandeling over de stadswallen. Vlakbij kan je gratis parkeren.

Geschiedenis van de Petrolpoort:

De Petrolpoort en het Boerenkrijgplein werden aangelegd tussen 1837 en 1844 als onderdeel van de 19de-eeuwse verdedigingsgordel rond Diest. De 5m lange tunnel die onder de aarden stadswal doorloopt gaf toegang tot de achter gelegen ravelijn.

De naam petrolpoort verwijst naar het latere gebruik van de tunnel en bijhorende opslagruimtes. Aanvankelijk dienden de zijruimtes als kruidmagazijn. Later werd hier de petroleum opgeslagen die gebruikt werd voor de eerste stadsverlichting.

Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland dat zich omgeven door een extra ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt. In sommige gevallen is het als een schiereiland aan de vesting vastgebouwd

Het Boerenkrijgplein:

De ravelijn die nu gekend staat als Het Boerenkrijgplein, dankt zijn naam aan de gebeurtenissen die zich afspeelden enkele decennia voor de aanleg ervan.

Tijdens de Boerenkrijg in 1798 werd Diest voor 4 dagen lang bezet door het boerenleger van 4.000 gewapende boeren. Buiten de stadswallen stonden evenveel Franse sansculotten, waarop het boerenleger in het holst van de nacht zich terug te trekken en de stad te verlaten via een geïmproviseerde noodbrug over de Demer. Het Franse leger bleef vertwijfeld achter en zo werd Diest voor de zoveelste keer in de geschiedenis weeral geplunderd.

Het Groot Spui:

Voor de aanleg van de 19e eeuwse verdedigingsgordel rond Diest zagen de stadsomwallingen er enigszins anders uit. De oude stadswallen besloegen ongeveer hetzelfde tracée, echter op de plek van de huidige Petrolpoort stroomde voordien de Demer langs Het Groot Spui de stad binnen.

Bij de aanleg van de ravelijn, moesten de waterwegen ook verlegd worden, waardoor de Demer voortaan de stad zou binnenstromen langs de huidige Saspoort, het voormalige Klein Spui.

Verschuif de slider naar links en rechts om het verschil te bekijken.