Diest Online
De Saspoort

De Saspoort

De Saspoort werd ook wel “Demerpoort” genoemd. Deze waterpoort werd aangelegd bij de bouw van de 19e eeuwse verdedigingsgordel rond Diest.  De poort was voorzien van een waaiersluis die tegen de stroming in kon draaien. Zo kon men de vlieten in de stad en de vesten te voorzien van water uit de Demer (rivier) en verzekerde tegelijkertijd de afwatering van de Begijnebeek. Het water dat via De Demer door de stad stroomde verliet vervolgens de stad weer langs de Zichemsepoort

Voor de Saspoort bevindt zich “De Teerlingen”, een overloop van de Demer in de Zwarte Beek. Deze werd omwille van het bulderende geluid ook wel “De Beer” genoemd.

Door de waaiersluis en de teerlingen te sluiten kon men in korte tijd een overstromingsgebied crëeren om zo de oostzijde van de vesting te beschermen.

Schema waaiersluis:

Oude foto’s van de Saspoort: