Diest Online
Halve Maan

Halve Maan

De Koeipoort

Vooralleer er sprake was van de Halve Maan bevond zich vlakbij de oude koeipoort die deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling. Deze was gelegen aan de zuidelijke ingang van het huidige voetbalstadion. De poort dankte zijn naam aan de ligging langs de Koeibeek.

koeipoort

 

De Halve Maan:

Bij de aanleg van de 19e eeuwse verdedigingsgordel moest de Koeipoort wijken voor een Halve Maan.

Een Halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, met als taak de dekking van de saillant van het bastion of ravelijn; de benaming is ontleend aan de naar binnen gebogen achterzijde (de keel); soms ten onrechte gebruikt voor ravelijn

 

Vergelijking van deFerrariskaart uit 1775 met de Vandermaelenkaart uit 1848-1852

 

Onvoltooide veranderingen:

Tussen 1852 en 1900 vonden er enkele wijzigingen plaats in het ontwerp aan de oostelijke zijde. Op onderstaande kaartvergelijking zien we hoe de omcircelde ravelijn is verdwenen.

verdwenenhalvemaan

Deze afbraak had waarschijnlijk te maken met de aanleg van een vooruitgeschoven ravelijn temidden het controleerbare overstromingsgebied.
Op onderstaande kaartvergelijking is rechtsonder op het satellietbeeld duidelijk de vorm van een ravelijn met toegangsweg zichtbaar. Na de aanleg van de grachten zijn de verdere werkzaamheden van deze vooruitgeschoven ravelijn nooit voltooid.

halvemaan-1979

Recreatiedomein:

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het gebied omgevormd tot recreatiedomein.