Diest Online
Webbekom

Webbekom

Ontstaan:

webbecom

 De Winning

Ten zuidwesten van het centrum van webbekom bevindt zich “De Winning”. Hier waren 2 oude boerderijen gevestigd omgeven met een natte gracht. Mogelijk werden deze boerderijen ook als Schans gebruikt in oorlogstijd voor de omwonenden.

WebbekomDeWinning

De Leugenbeek

Ten westen van “De Winning” zien we in het midden van de Leugenbeek nog een vierkant perceel omgeven met water. Gezien de ligging zijn dit vermoedelijk de restanten van een verdedigingstoren. Op latere kaarten is hier immers niets meer van terug te vinden.

WebbekomLeugenbeek

Op onderstaande perceelkaart uit de Atlas Der Buurtwegen uit 1841 is duidelijk zichtbaar hoe de leugenbeek een extra natte verdedigingsgracht rond beide hoeves vormt.

WebbekomLeugenbeek2