Diest Online
De Belgische Revolutie

De Belgische Revolutie

Kort na de Belgische revolutie in 1830, ondernam koning Willem van Oranje een poging om ons land te herveroveren die bekend staat als de tiendaagse veldtocht. De nederlanders slaagden erin om nabij Diest de Demer over te steken en bezetten vervolgens kortstondig de stad. Zoals de naam reeds doet vermoeden duurde deze bezetting niet lang en werden de Nederlandse troepen al snel verslagen. Door deze gebeurtenissen werd de strategische ligging van Diest nog maar eens duidelijk en besloot men een nieuwe verdedigingsgordel rond de stad te bouwen die tussen 1837 en 1844 werd aangelegd. Tegen de tijd dat de  werkzaamheden van de verdedigingsgordel rondom Diest voltooid waren, was het nut ervan reeds lang achterhaald. Nederland vormde na de ondertekening van een verdrag in 1839 immers geen dreiging meer.