Oostenrijkse Periode

Onder de Oostenrijkers (17131790) herstelde de stad zich. Er werd weer volop handel gedreven en bier gebrouwen.

In 1766 en 1767 heerste de dierenpest in Diest en omstreken waardoor de inwoners bijna al hun vee verloren.

De Diestenaren gaven vrij snel blijk van hun afkeer tegen de ongebreidelde betuttelende en paternalistische hervormingspolitiek van Keizer Jozef II (1741-1790), in zoverre zelfs dat in 1789er in en rondom de stad rellen uitbarsten en er eventjes zelfs een heuse opstand uitbrak.