Diest Online
Galgenberg

Galgenberg

Ten zuidwesten van Diest in deelgemeente Kaggevinne is “De Galgenberg” gelegen. Het opmerkelijke toponiem herinnert ons samen met straatnamen zoals Galgenveld en Galgenbergstraat aan een duisterder verleden.

De strafuitvoering in de Middeleeuwen en de periodes nadien verliep namelijk anders dan nu. In grote steden werden doodsvonnissen op het marktplein uitgevoerd. Kleinere steden en gemeenten hadden vaak een galgeplaats buiten het stadscentrum.

Vaak herkennen we deze plaatsen terug op oude kaarten aan de hand van het toponiem “Galgenberg of Galgenveld” of door een galgensymbool. Vanaf de 18e eeuw werden ze vaak ook aangeduid met “Place de Justice”.

Op de onderstaande Villeret kaart uit 1748 vinden we zowel het toponiem Galgheberg terug als daarnaast het woord Justice vergezeld van een galg.