Diest Online
Historische kaarten van Diest

Historische kaarten van Diest

Diest Anno 1570 – Jan de Haen

Panoramische prent van Diest door Jan de Haen – Anno 1570 – Gezien vanop de Allerheiligenberg

Diest anno 1650-1680 – Cornelis Lowis

Tussen 1650 en 1680 liet de abt van de abdij van Averbode al haar bezittingen in kaart brengen door landmeter Cornelis Lowis.

Panoramische prent van Diest, Cornelis Lowis – Anno 1650-1680 – Gezien vanaf de Antwerpse poort

Je kan het volledige blad waarop Diest afgebeeld staat in het Kaartenboek van de Abdij van Averbode bekijken op deze link: https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=518/518_1770_000/518_1770_000_05009_000/518_1770_000_05009_000_0_0044.jp2

Diest anno 1705 – d’ Artaignan

Onderstaande kaart is opgemaakt tijdens de Franse bezetting in 1705. Het doel van deze kaart was wellicht om de vestingwerken in kaart te brengen. De Franse bezetters gaven namelijk datzelfde jaar de opdracht om de stadswallen en vestingen te ontmantelen. Deze kaart bevat dan ook enkele elementen van de vestingwerken die we op de volgende kaarten niet meer terugvinden.

d’Artaignankaart 1705 – Gezien vanaf de Antwerpse Poort

Omdat deze kaart niet naar het noorden georiënteerd is, noch een windroos ontbreekt kan deze enigszins verwarrend overkomen. Ze wordt namelijk getoond vanuit het standpunt van de Antwerpse Poort, wat de huidige stationsbuurt en weerstandsplein betreft.

Diest anno 1745 – 1748, Villeret

Villeretkaart (1745-1748)

Op de Villeretkaart lijken de oude stadswallen, stadspoorten en torens lijken nog aanwezig te zijn. Andere vestingwerken zoals de ravelijnen zijn ontmanteld. Ook de natte buitenwallen tussen de Antwerpsepoort en Schaffensepoort alsook die tussen de Leuvensepoort en Tiensepoort lijken gedempt.

Diest anno 1775, Ferraris

De Ferrariskaart uit ca 1775 is de eerste waarheidsgetrouwe kaart waarop ook Diest wordt afgebeeld.

Ferrariskaart van Diest Omstreeks 1775

In vergelijking met de Villeretkaart is de stad weer volledig omgeven door een stadswal met natte gracht.

Bekijk de volledige Ferrariskaart op deze link: https://uurl.kbr.be/1028633

Diest anno 1849, Vandermaelen

De Vandermalen kaart werd opgesteld na de aanleg van de 19e-eeuwse verdedigingsgordel rond Diest. De oude vestingwerken werden vernieuwd en uitgebreid. Er werden nieuwe ravelijnen aangelegd alsook een vooruitgeschoven halve maan. Op de Allerheiligenberg werd een Citadel aangelegd naar het voorbeeld van Vauban en buiten de stad werd een nieuw fort aangelegd.

Vandermaelen Kaart 1849

Bekijk de topografische kaart van Diest uit 1849 door Vandermaelen op deze link: https://uurl.kbr.be/1464705

Militaire kaart 1850

Bekijk de volledige kaart op deze link: https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=524/524_0719_000/524_0719_000_01614_000/524_0719_000_01614_000_0_0001.jp2

Militaire kaart 1877

Bekijk de volledige militaire kaart van Diest uit 1877 op deze link: https://uurl.kbr.be/2004881

Militaire kaart 1878

Militaire kaart uit 1878

Bekijk de volledige militaire kaart van Diest uit 1878 op deze link: http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest/services/20k__{9E5B3E6E-3A11-432B-8505-344BAF65AFEC}__default__404000/MapServer&lang=en

Militaire kaart 1884

Militaire kaart uit 1884

Bekijk de volledige militaire kaart uit 1884 op deze link: http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest/services/20k__{ACC0069C-17BA-4614-BF36-1E668425612E}__default__404000/MapServer&lang=en

Militaire kaart 1927

Op onderstaande militaire kaart uit 1927 zien we dat de ontmanteling van de 19e-eeuwse vestingwerken reeds begonnen is. Zo is de ravelijn van de Antwerpse Poort verdwenen. Ook de ontmanteling van de Leuvensepoort is reeds gestart.

Bekijk de volledige militaire kaart van Diest uit 1927 op deze link: https://uurl.kbr.be/1878904

Militaire kaart 1933

Op de militaire kaart van 1933 zien we de ontmanteling van de stadswallen verder gaan. Het tracé tussen de Leuvensepoort en de Hasseltsepoort is nu volledig gedempt tot aan het St-Jansveld.

Militaire kaart uit 1933

Bekijk de volledige militaire kaart uit 1933 op deze link: http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest/services/20k__{C5137CB4-BE33-41AD-8223-66823D54518E}__default__404000/MapServer&lang=en

Militaire kaart 1949-1951

Op de militaire kaart van 1949-1951 zien we dat op de gedempte stadswallen tussen Leuvensepoort en Hasseltsepoort een nieuwe verbindingsweg is aangelegd.

Bekijk de volledige militaire kaart uit 1949-1951 op deze link: http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?basemapUrl=http://www.ngi.be/tiles/arcgis/rest/services/20k__{D21EEFDB-059B-4C71-8327-026C9EF54845}__default__404000/MapServer&lang=en