Diest Online
Ontstaan van Diest

Ontstaan van Diest

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in de streek van Diest dateren uit de prehistorie, meer bepaald uit het Paleolithicum, ongeveer 70.000 jaar voor Christus. Men leefde toen nog in stammen als jager-verzamelaars.

Herkomst van de naam Diest:

Onderzoek naar de oorsprong van de naam Diest brengt verschillende theoriën naar voor. Zonder hier al te diep op in te willen gaan wordt in het algemeen aangenomen dat de naam Diest een Keltische oorsprong heeft. Mogelijk is het een verbastering van Dheust, wat zoiets als “nederzetting langs heilig water” zou betekenen.

De eerste stadskern:

De eigenlijke grondvesten voor de huidige stad werden vermoedelijk pas in de Frankische tijd gelegd (300 – 900 jaar na Christus). In de 7e eeuw zou volgens de overlevering de Heilige Remigius hier een kerkje opgericht hebben ter ere van zijn leermeester, de Heilige Sulpitius.

De oudste vermelding van de nederzetting die terug gevonden wordt in de literatuur dateert uit 837. Diest was toen graafschap (ook wel pagus genoemd) binnen het Karolingische Rijk.

Dankzij de gunstige ligging langs de Demer op de handelsweg Brugge-Keulen kende Diest kon het pre-stedelijke Diest zich in de daaropvolgende eeuwen verder ontwikkelen.

Lees verder op de pagina: Diest tijdens de Middeleeuwen