Diest Online
Staatkundige geschiedenis

Staatkundige geschiedenis

Anno 1229

Hertogdom Brabant

Hertog Jan van Brabant ondertekent het Diestse Vrijheidscharter. Zo krijgt Diest stadsrechten zoals het organiseren van markten en het aanleggen van stadswallen. Voortaan zijn de Heren van Diest trouw aan de Hertog van Brabant. Ze strijden dan ook trouw aan zijn zijde tijdens ridderttournooien en veldslagen.

Anno 1229
Vanaf 1482

Hapsburgse Nederlanden

Vanaf 1482 valt het Hertogdom Brabant onder het bewind van de vorsten uit Habsburg. Anno 1499 is de oorspronkelijke bloedlijn van de Heren van Diest opgedroogd en wordt Diest eigendom van de Graaf van Nassau (en later de Prins van Oranje).

Het begrip Habsburgse Nederlanden wordt in twee betekenissen gebruikt. Eerst verwees het naar een periode dat alle Nederlanden een Habsburgse landsheer hadden. Later, toen alleen nog de Zuidelijke Nederlanden onder het huis Habsburg vielen, werd het een synoniem voor ‘Zuidelijke Nederlanden’.Voor de Zuidelijke Nederlanden duurde de Hapsburgse Monarchie tot 1795

Vanaf 1482
Vanaf 1585

De Spaanse Nederlanden

In 1555 nam koning Filips II van Spanje de regering van de Habsburgse Nederlanden over van zijn vader, keizer Karel V. Omdat Filips in de eerste plaats koning van Spanje was, werden de Nederlanden sindsdien de Spaanse Nederlanden genoemd.

Vanaf 1585
Vanaf 1713

De Oostenrijkse Nederlanden

Tijdens deze periode werden De Nederlanden bestuurd door de Oostenrijkse tak van de Habsburgse Monarchie. De Zuidelijke Nederlanden waartoe het hertogdom Brabant en Stad Diest behoorden, vormden een autonoom onderdeel van de Habsburgse Monarchie.

Vanaf 1713
Vanaf 1794

Eerste Franse Republiek

Voor de Zuidelijke Nederlanden en Diest komt er in 1794 een eind aan de Habsburgse Monarchie. Velen inwoners zagen de Fransen dan ook als bevrijders, Zij gingen echter nog veel verder dan de Oostenrijkers met de repressie van het katholicisme, het invoeren van de conscriptie en het afschaffen van het Ancien Régime.

Als gevolg hiervan brak de Boerenkrijg uit in 1798. Het boerenleger bezette vier dagen de stad die de Fransen omsingeld hielden. Het grootste deel van het boerenleger kon via een noodbrug over de Demer ontsnappen en het onverdedigde stadje werd nog maar eens, ditmaal door de Sansculotten, geplunderd.

Vanaf 1794
Vanaf 1804

Eerste Franse Keizerrijk

Dit is de tijdlijn beschrijving, je kan mij altijd wijzigen, klik hier

Vanaf 1804
Vanaf 1815

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Na de nederlaag van Napoleon in 1815 te Waterloo komt er een einde aan het Franse bewind. Het congres van Wenen besluit dat de Zuidelijke Nederlanden nu ook onder Nederlands bewind vallen.

Als Oranjestad kan Diest zich daar aanvankelijk goed onder vinden. na enkele jaren begon de misnoegdheid tegen de eigenzinnige politiek van Willem I ook in de Demerstad meer en meer ingang te vinden. Zo koos de stad in 1830 dan ook voor de kant van de Belgische Revolutionairen.

Vanaf 1815
Vanaf 1830

Koninkrijk België

Na de onafhankelijkheid van België ondernam Willem van Oranje een poging om het onafhankelijke België weer te veroveren. De nederlanders slaagden erin om nabij Diest de Demer over te steken en bezetten vervolgens kortstondig de stad. Zo werd de strategische ligging van Diest als vestingstad weer bewezen. Daarom wordt er besloten om een nieuwe verdedigingsgordel rond de stad aan te leggen, ter bescherming van nieuwe invallen vanuit Nederland. Tegen de werken voltooid zijn, is ook de dreiging vanuit Nederland geweken.

Vanaf 1830