Diest Online
Waterlopen

Waterlopen

Waterlopen in Diest

De Demer is de rivier waarrond de stadskern van Diest ontstond.

Waterlopenkaart 1712-1721
AStad DiestBDe Demer
CDe Zwarte BeekDDe Steene Beek
EDe LeygrachtRDe Beverebeek

Zwarte Beek

zwartebeekferraris
Tracé van de Zwarte Beek op de Ferrariskaart

De zwarte beek is een zijrivier van de Demer. Ten tijde van de middeleeuwse stadsomwalling stroomde de Zwarte Beek ten noorden van de Demer  en ten zuiden van de Leigracht door de stad.

Bij aanleg van de 19e eeuwse verdedigingsgordel werden de waterlopen in Diest grondig aangepast. Zo werd de Zwarte Beek buiten de stadswallen omgeleid langs het tracé van de oude Leigracht.

Leygracht

Koeibeek

De Koeibeek is een zijtak van de Demer, vlak voor deze de stad binnenstroomt. De koeibeek vormde reeds tijdens de middeleeuwse stadsomwalling de buitenste natte gracht tussen de toenmalige Koeipoort en de Beverpoort. Via de Bevermolen stroomde de Koeibeek ten zuiden van de stad verder richting de kloosterberg onder de naam “Beverbeek”.

Na de aanleg van de 19e eeuwse stadsomwalling wordt de koeibeek rondom de Beverpoort verlegd naar het zuiden zodat deze niet meer langs de Bevermolen liep.

Steenbeek

De steenbeek was een zijtak van de Demer die ontsprong in het centrum van Diest en verderop buiten de Stadswallen weer uitmondde in diezelfde Demer.

In de 18e eeuw was de Steenbeek de westelijke zijtak van de zwartebeek, die de stad via een eigen waterpoort verliet en buiten de stad zou uitmonden in de Demer.

Hieronder zie je de vergelijking tussen vroeger en nu van het gebied net buiten de stadswallen, waar de steenbeek uitmondde in de Demer.

Leugenbeek / Langebeek

Begijnebeek