Diest Online
Antwerpsepoort

Antwerpsepoort

De Antwerpsepoort is een verdwenen historische stadspoort van Diest. Oorspronkelijk maakte ze deel uit van de 14e eeuwse stadswallen rond Diest. Daarna werd ze heraangelegd tijdens de bouw van de 19e eeuwse verdedigingsgordel rond Diest. Ten slotte werd ze begin 20e eeuw ontmanteld.

De eerste Antwerpsepoort

Anno 1340 laat de toenmalige Heer van Diest een nieuwe verdedigingsgordel oprichten rond Diest. De Antwerpsepoort (toen nog Schaluinpoort) behoorde tot een van de 5 grote stadspoorten en verschafte toegang richting Antwerpen / De Kempen. Door de eeuwen heen wordt Diest verschillende malen bezet en aangevallen, wat voortdurend onderhoud vereist van de kernvesting.

De Antwerpse Poort: detail van een Landschapsgezicht uit circa 1695, Hendrik van Wel

De nieuwe Antwerpse Poort

Tijdens de aanleg van de 19e eeuwse verdedigingsgordel werd de Antwerpse Poort opnieuw aangelegd en voorzien van een ravelijn.

Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland dat zich omgeven door een extra ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt. In sommige gevallen is het als een schiereiland aan de vesting vastgebouwd.

Vergelijking Antwerpse Poort tussen de Ferrariskaart en de Vandermaelenkaart

Oude foto’s van de Antwerpsepoort:

Afbraak van de Antwerpsepoort:

Aan het begin van de 20e eeuw startte men met de afbraak van de stadsomwalling. De Antwerpsepoort verdween daarbij volledig, om plaats te maken voor verdere uitbreiding van de stad.